Tehetséggondozás

Ebben a nevelési évben is - a KIMBI Pedagógiai Programban foglaltaknak megfelelően - tovább folytatjuk tehetségtámogató munkánkat. Kis létszámú csoportokban heti 1 alkalommal fejlesztjük azokat a nagycsoportos gyermekeket, akik valamilyen területen kiemelkedő képességűek, tehetségesek. A tehetségtámogatás területeit befolyásolják az óvodapedagógusok képességei, érdeklődésük, irányultságuk, illetve a gyermekek és a szülők igényei.
Ennek megfelelően az idei nevelési évben terveink szerint néptánc, kézműves, drámajáték, és természetbúvár tevékenységekkel folytatunk tehetségtámogató tevékenységet.    


„Tarka-Barka” néptánccsoport

 • népi hagyományok megismerése
 • népi zenei kultúra megismerése
 • népi hangszerek megismerése, készítése
 • néptánc alapjainak elsajátítása

„Apró művészek kuckója” kézműves csoport

 • különböző technikák elsajátítása, alkalmazása
 • különleges technikák, anyagok megismerése
 • alkotókedv, kreativitás felkeltése
 • egyedi ötletek megvalósítása

„Pódium-parádé” drámajáték - színjátszó csoport   

 • kommunikációs képességek kibontakoztatása
 • az átélt helyzetek gyakorlatban való alkalmazása
 • problémamegoldóképesség, gondolkodás fejlesztése
 • nyitottság, fogékonyság a világ dolgai iránt
 • önbizalom erősítése

"Fűrkész" természetbúvár csoport

 • játékos felfedezések
 • környező világ iránti érdeklődés felkeltése
 • tapasztalás, megfigyelés, természetjárás
 • környezettudatos magatartás alakítása
 • nagyító, mikroszkóp, távcső használata