Egyéni bánásmódot igénylő gyermekek

Az egyéni képességekre épülő fejlesztésre, felzárkóztatásra továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk. A nevelési év elején készített megfigyelések, vizsgálatok alapján - a gyermekek fejlettségi szintjének megfelelően, esetleges részképességekben lévő lemaradásuk szerint - a pedagógusok tervező munkájában jelenik meg az egyéni és differenciált fejlesztés. Tervező- és fejlesztő munkánkat segíti fejlesztőpedagógusunk, utazó logopédusunk és óvodapszichológusunk, és remélhetőleg a későbbiekben az érintett gyermekeknek gyógytornász és megfelelő gyógypedagógus.

A beilleszkedési-, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek integrált fejlesztése a csoportban történik. A szakértői véleményben javasolt fejlesztéseket az óvodapedagógus mellett a fejlesztő pedagógus, és amennyiben szükséges a logopédus végzi egyéni, vagy kiscsoportos formában. A megfigyelések eredményeit megbeszélték az érintett kollégákkal - ezek, valamint a szakértői véleményben leírtak alapján megtervezik a várható fejlesztéseket és a szükséges óraszámokat. A szülők tájékoztatása az órák igénybevételének lehetőségéről levélben történik.

Célunk a kiemelt figyelmet igényló gyermekek integrált nevelésének irányítása, fejlesztése a szakvélemény előírásai alapján, testi és lelki egészségük megóvása.