Bemutatkozás

A KIMBI óvoda, a budai hegyvidék egyik legszebb óvodája 1983-ban épült. 2013-tól uniós pályázati forrásból és a fenntartó önkormányzat támogatásával három új csoporttal, többfunkciós teremmel, a régi épületrész teljes felújításával, és az uniós előírásoknak megfelelő korszerű, biztonságos környezettel várjuk a gyermekeket.

Magas színvonalú tervezéssel és kivitelezéssel készült óvodánk a gyermekek kényelmét szolgálja, hangulatos, nyugodt játéktereket, teraszokat, udvari foglalkoztatókat biztosít az egész napos nevelő munkához. Különálló tornatermünk és az új többfunkciós termünk nemcsak a sportolásra kiváló, de hagyományaink, ünnepélyeink meghitt színteréül is szolgálnak. Udvarunk az EU-s szabványoknak megfelelően kialakított játékterekkel, udvari foglalkozattókkal felszerelt, ősgesztenyés parkban került kialakításra, mely árnyékot biztosít a nyári meleg napokon. Megújult görkorcsolyapályánkon ismerkedhetnek a hozzánk járó gyermekek a görkorcsolyázás alapjaival, megfelelő időjárás esetén.

A KIMBI óvoda egy sárkányról kapta a nevét, melynek születésnapját évente a gyermeknapon ünnepeljük meg.

A gyermekek külső megjelenésében is megnyilvánul a KIMBI összetartozás, hiszen óvodásaink az ünnepélyeken fehér színű galléros, a sportrendezvényeken pedig színes KIMBI sárkányos pólóban vesznek részt.

Személyi feltételek
Homogén életkorú csoportjainkban két szakképzett, főiskolai diplomával rendelkező óvodapedagógus várja a gyermekeket. Több pedagógusunknak másod-, harmad diplomája, szakvizsgája van olyan területeken, mint közoktatási vezető, általános iskolai tanító. Munkánkat saját fejlesztőpedagógus, utazó logopédus és óvodapszichológus, valamint szakképzett dajkák segítik.

Pedagógiai hitvallásunk
Valljuk, hogy a gyermekek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, ebben a KIMBI óvoda kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet vállal. Nevelésünk középpontjában a gyermeki kiváncsiságból eredő tapasztalatszerzés, valamint a gyermekek szeretetteljes gondoskodásán és különleges védelmén alapuló, tervezett pedagógiai munka áll. Tervezésünk alapelemei a harmónia, dinamika, tökéletesség, egyensúly, tehetséggondozás, felzárkóztatás. A fentieket lépésről lépésre, a sajátos fejlődési ütem támogatásával, az egyéni árnyalatok és specialitások figyelembe vételével kívánjuk megvalósítani.

Szeretetteljes, a gyermekek érdekein, jogain alapuló, a családdal együttműködő óvodai nevelésünk célja:

 • Egyenlő hozzáférés biztosítása minden gyermek számára.
 • Egészséges életvitel, prevenció, mozgás lehetőségének biztosítása.
 • Az óvoda hagyományaira épülő viselkedési kultúra átadása.
 • A gyermek egyéni üteméhez igazodó fejlesztés.
 • Szabad játék előtérbe helyezése.
 • Tehetségek kibontakoztatása.
 • Élmény nyújtásával tevékenységre épülő tanulás.
 • Környezettudatos magatartás megalapozása.
 • Fejlettségi szint szerinti iskolakezdés biztosítása.
Értelmi képességek fejlesztésére az életkori sajátosságok figyelembe vételével naponta 9.00 és 11.00 óra között szervezünk tevékenységeket az alábbi nevelési területeken:
 • Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
 • Mesélés, verselés
 • Rajzolás, mintázás, kézimunka
 • Mozgás, testnevelés, görkorcsolya
 • Külső világ tevékeny megismerése - környezet megismerése és matematikai ismeretek
Tehetséges gyermekek számára művészeti csoportokat szervezünk képességeik fejlesztésére, tehetségük kibontakoztatására hetente egy alkalommal délelőtt.

Speciális foglalkozások, melyek a gyermekek, és a szülők egyéni igényeinek megfelelően választhatók (aktív nevelési időn kívül, térítés ellenében, igény szerint):
 • Gyermek angol
 • Játékos gyermektorna és speciális prevenciós, tartásjavító és lábboltozat erősítő torna
 • Intenzív iskolai életre való felkészítés
 • Ovi sí
 • Szántódi táborozás
A gyermekek napi háromszori étkezését (reggeli, ebéd, uzsonna) az FH Gasztro Kft. biztosítja.


Ízelítő mindennapjainkból